MBO-HBO: wat gebeurt ermee?

Met de aanpassingen voor het vaststellen van de nadere vooropleidingseisen hbo-wo, als gevolg van de invoering (binnenkort) van de Variawet, ontstaan er nieuwe situaties. In eerdere nieuwsbrieven is daar uitgebreid op ingegaan.
De aansluiting mbo-hbo is al van oudsher een lastig te managen element van ons onderwijsstelsel. Dat kan best nog eens een graadje moeilijker worden als de aanpassing van het betreffende wetsartikel 7.25 voor die nadere vooropleidingseisen leidt allerlei dynamiek op lokaal niveau, en dan ongecoördineerd.
In de PamflAd van deze week gaan we hier verder op in.