Naar 3 leerlijnen richting het hoger onderwijs

In de nieuwe PamflAd wordt gekeken naar de ontwikkeling die zich voordoet als gevolg van de verdere invoering van de Ad-opleiding nl. het zich profileren van drie leerlijnen richting het hoger onderwijs. Iets om mee te nemen in de komende discussies, ook over de Strategische Agenda.