Pamflad over veroudering beroepen en competenties

In PamflAd 37 gaan we in op signalen vanuit de arbeidsmarkt Рdie voortdurend opduiken Рdat beroepen verdwijnen en competenties snel veranderen. Wat betekent dit, als dat zo is, voor de opleidingen? Actualiseren of leerlijnen anders opdelen en vormgeven?