Pamflad over veroudering beroepen en competenties

In PamflAd 37 gaan we in op signalen vanuit de arbeidsmarkt Рdie voortdurend opduiken - dat beroepen verdwijnen en competenties snel veranderen. Wat betekent dit, als dat zo is, voor de opleidingen? Actualiseren of leerlijnen anders opdelen en vormgeven?