PD en Ad = invoering en plannen vergeleken

De Professional Doctorate, een initiatief van de hogescholen. De plannen zijn ontvouwd en het experiment is gestart. In de nieuwsbrief van deze week maken we de vergelijking met wat er is gebeurd met de Ad, toen deze van start ging. Zonder meer interessant.