PD en de huidige krochten

In de nieuwsbrief van deze week wordt verslag gedaan van de zoektocht naar de wijze waarop het Professional Doctorate in het wetenschappelijk onderwijs is ondergebracht. Interessante bevindingen om te laten zien dat er verrassende constructies worden gehanteerd. Onze conclusie is dat het hbo zich daarbij niet moet aansluiten en gewoon een andere meer koninklijke weg dient te bewandelen en voor de echte promotie een pact met de universiteiten moet sluiten.
Lees mee, verbaas u en kijk wat ermee te doen valt.