Private delen van bekostigde Ad-opleidingen: voorstel…

In de PamflAd van deze week een voorstel om onderdelen van een Ad-opleiding in een private setting te kunnen aanbieden, maar dan wel met als doelen om de ervaringen daarmee te gebruiken voor het actualiseren van het programma. Een soort proeftuinen, om het zo te zeggen, onder strikte voorwaarden.  Het is een bijdrage van onze kant om de discussie over privaat-publiek, flexibilisering, micro-credentials en dergelijke zaken te voeden.