Prognoses hbo… en de Ad… tot 2029

OCW heeft recent de referentieramingen tot en met 2029 bekend gemaakt. Interessante cijfers, maar het betekent dat de instroom in het hbo drastisch gaat afnemen. Vooral de bacheloropleidingen zijn de klos. Voor de Ad’s valt het mee, maar de groei zal afnemen. Toch kan er nog wel veel vreemds gaan gebeuren, als jongeren meer voor de route via de Ad gaan kiezen. Lees de nieuwsbrief van deze week!