Rapportje 4 stromen mbo-4

Bij http://www.leidoacademy.nl/sessies/maart-april/ treft u in de middelste kolom het rapportje aan dat is gemaakt naar aanleiding van de sessies rond het thema: Krijgen we in de nabije toekomst te maken met 4 stromen in mbo-4, en zo ja, wat zijn dan de consequenties? In dit stuk interessante conclusies en aanbevelingen.