Rapportje Platform Consumenten hbo

Bij http://www.leidoacademy.nl/sessies/10mei-23mei-21juni/  is het rapportje aan te treffen over het thema ‘platform voor consumenten van het hbo’. Het zijn gedachten, voorstellen en mogelijkheden om de discussie hierover verder te voeren.