Reactie op Reparatiewet o.a. WHW

Bij de documenten/stukken vindt u in de middelste kolom onze reactie op een wetsvoorstel, gericht op het verbeteren en aanpassen van allerlei wetten. We geven ons commentaar en komen met voorstellen ter verbetering van de verbeteringen. Daarbij kijken we naar de WHW, gelet op de doelstelling van ons platform.