Tijdsbesteding: kijken vanuit verschillende invalshoeken

In PamflAd van deze week (eigenlijk herfstvakantie voor veel mensen) aandacht voor de wijze waarop naar de tijdsbesteding in het hbo kan worden gekeken. CvB’s doen dit ook vanwege de manier waarop hogescholen worden bekostigd. Toets uw eigen mening hieraan!