Toekomstverkenningen HO… maar…

In het bestuursakkoord van OCW met de VH en UNL worden toekomstverkenningen voor het hoger onderwijs genoemd. We lopen die na, maar zoomen tevens in op de relatie met het mbo en vo, en op de kansen om deeltijd en duaal (ouderen) om te vormen naar volwassenenonderwijs. Lees en denk mee, in de PamflAd van deze week.