Twee zaken: toelating hbo (alternatief?) en Ad naar het wo

Volgende week gaan we verder in op de doorstroom mbo-hbo en de verwijten die de overheid heeft geuit als het gaat om de effecten van de beleidsmaatregelen – en de investeringen die daaraan waren gekoppeld. Nu kijken we naar mogelijke alternatieven voor de toelating tot het hbo en de doorstroom met een Ad naar een wo-bacheloropleiding, aan de hand van Kamervragen en de antwoorden.