Van Ad naar B: wat vertel je aan de a.s. studenten?

In de nieuwe Pamflad (nr 74 – zie bij nieuwsbrieven) wordt uitgebreid ingegaan op de vraag wat je aan a.s. studenten moet vertellen over de mogelijkheden na de Ad, als het gaat om de doorstroom naar de Bachelor? Wat is wettelijk verplicht en wat laat men aan de hogescholen over? Hoe communiceer je naar leerlingen en studenten? Kortom, aanzetten voor een forse discussie hierover…