Van A(d) naar B)achelor

In de recente PamflAd gaan we in op de beeldvorming rond de instroom in een bacheloropleiding met een Ad in bezit. Het is goed om daar correct aan te geven wat er gebeurt, en mogelijk is.