Van start…

Het nieuwe studiejaar kan beginnen… met horten en stoten, dat dan wel weer. Het is nu afwachten hoe het gaat met het virus… hopende dat alles kan worden opgestart zoals voorzien.
De eerste nieuwsbrief gaat over het NLQF, als een mooi raamwerk voor het verder vormgeven van het ‘level playing field’ met alle soorten aanbieders en kwalificaties. In de loop van het jaar zullen we er zeker nog verder op gaan terugkomen…