Voltijd en daarnaast volwassenenonderwijs

In de nieuwsbrief deze keer een pleidooi voor het afschaffen van het gebruik van alle regelingen voor de varianten, en over te stappen op een systeem met voltijd (en duaal daarbij voor jongeren) en volwassenenonderwijs. Dan kan er veel flexiberen worden omgegaan met opleiden van werkenden en oudere studenten. Lijkt ons best interessant…