Voorstel regeling extra STAO-budget

In de eerste nieuwsbrief van 2023 schotelen we u onze reactie voor met betrekking tot het voorstel om meer geld uit te trekken binnen het STAP-budget voor degenen die nog geen hbo- of wo-getuigschrift hebben behaald. Het voorstel kent helaas weer wat fouten, dus we gingen weer aan de bak. En we doen een aantal voorstellen. Maar de uitbreiding… is prima.