Wat kunnen we leren van de ontwikkelingen in Dordrecht…

In de nieuwe PamflAd wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen in Dordrecht, om daar onder regie van de Hogeschool Rotterdam tot een Regionaal Associate College te komen. Andere gemeentes kunnen daarvan leren en profiteren. Dus daarom worden allerlei zaken langsgelopen en van kanttekeningen voorzien.