Weer van start…

Na de vakantie nog niet met z’n allen in rustig vaarwater. Het worden nog roerige maanden… Maar toch ook maar weer de eerste PamflAd van dit studiejaar. Het gaat over het gebruik van ‘hbo’ in een opleidingsnaam… met de Ad, B en M in het hbo… kan dat onhelder zijn. Lees en zie ons voorstel.