Weer van start

Het nieuwe studiejaar is begonnen… maar wel heel anders dan de voorgaande jaren. Het wordt heel hard werken voor alle betrokkenen bij het onderwijs, met inzet van alle energie, expertise en opgedane ervaringen in het afgelopen half jaar. Nummer 141 van PamflAd is verschenen, een aftrap voor een nieuwe reeks van nieuwsbrieven.