Wetgeving en internet-consultaties: kan beter

In de recente nieuwsbrief gaan we in op de omissies die er zijn als er een wetsvoorstel op tafel ligt, er reacties komen via een internetconsultatie en ineens aan het slot van het traject bijzonder zaken worden aangepast. En dan is geen consultatie meer… Dat moet anders. We doen een voorstel.