WHW doornemen – corrigeren – Ad verwerken

Het is een turbulente tijd, met veel sluitingen van evenementen en ook scholen. Laten we hopen dat het over niet al te lange tijd weer een normale situatie zal zijn. In PamflAd aandacht voor het onderzoek naar de ‘fouten’ en ‘onjuistheden/onduidelijkheden’ in de wet voor het hoger onderwijs. Ook wordt daarbij gekeken naar de indaling van de Ad in alle regels en kaders. Lees en geef uw ervaringen door.