Work-based Learning in de UK: inspiratie

In PamflAd 24 aandacht voor duale vormen in het hoger onderwijs in de UK. Die vormen gaan behoorlijk ver als het gaat om het inspelen op de behoefte en mogelijkheden van het werkveld. Een punt van discussie als het gaat om onze Ad. Dus op 16 maart 2018 zal op de Dag van de Ad hieraan discussies worden gewijd.