Keuzedeel mbo - BLOK

Na de Dag van de Beroepskolom 2013 is een overleggroep aan de slag gegaan met het keuze-deel dat mbo’ers vanaf 2015 kunnen kiezen, als ze zo optimaal mogelijk willen doorstromen naar het hbo (Ad of Bachelor). Deze Brede Landelijke Overleggroep Keuzedeel hbo (BLOK) kent 20 leden vanuit het mbo, hbo (hogescholen en LICA) en Kenniscentra. Er wordt overlegd met vertegen-woordigers van SBB en KBB’s over de verdere invulling van het keuzedeel.

Hier de meest recente BLOK-stukken ten aanzien van het keuzedeel voorbereiding hbo (KVH).

memo – vervolgstap kvh – 6-12-2013 (memo BLOK over KVH)
131216_Keuzedeel voorbereiding hbo (voorstel KBB’s voor KVH)

Themagroep mbo-hbo

Later meer…

 

 

In deze kolom:
Documenten – Doorstroomregeling

Documenten

We geven hier een aantal documenten die te maken hebben met de aansluiting mbo-hbo, in alle facetten.
Kengetallen vmbo mbo Ad hbo – januari 2014
Rapport dat inzicht geeft in leerlijnen, in- en doorstroom alsmede rendementen (januari 2014)
brief-inzake-voorlichting-voor-aspirant-studenten-hoger-onderwijs-lob
Brief die naar a.s. studenten is gegaan over de doorstroom.
Presentatie ecbo over doorstroom mbo-hbo LICA 14 november 2013
Tussenstand van het ECBO-onderzoek

Doorstroomregeling

Er wordt gewerkt aan een nieuwe doorstroom-regeling mbo-hbo, per 2015. Hier de stukken.

kamerbrief-over-doorstroom-mbo-hbo 5-12-2013 (brief OCW aan de TK hierover)
13-2967 Rsm Doorstroom MBO-HBO vz Tweede Kamer (reactie Vereniging Hogescholen)