Wetgeving (en Ad)

Per 1 september 2013 is de Associate degree volledig verankerd in de wet voor het hoger onderwijs. We geven hier de WHW (in twee stukken) en een document waarin de artikelen zijn opgenomen die voor de Ad van belang zijn. Tevens vindt u hier ook de voorstellen voor de ‘reparatie’ van de nieuwe WHW, zoals deze in januari 2014 zijn gedaan.

whw – 1-9-2013 deel 1
whw – 1-9-2013 deel 2

whw jan 2013 ad mei word (wetgeving, relevant voor de Ad)

Reparatie
In de WHW wordt een aantal zaken gerepareerd. Voor de Ad: artikel 18.63 over de tijdelijkheid wordt aangepast. De andere aanpassingen zijn niet direct gelinkt aan de Ad (in een volgend LeiDocument zal daar nader op worden ingegaan).
voorstel-tot-wetswijziging-wet-op-het-hoger-onderwijs-en-wetenschappelijk-onderzoek-en-van-de-wet-inkomstenbelasting-2001 (voorstel aanpassingen)
nader-rapport-inzake-voorstel-van-wet-tot-wijziging (toelichting)

 

 

Themagroep Ad en Wetgeving

Nader in te vullen…

 

Overige regelgeving

Hier vindt u een overzicht van wet- en regelgeving rond de Ad en aanverwante zaken.

Macrodoelmatigheid
Hier de regeling per eind december 2012. Begin 2014 zal een aanvullende regeling worden gepubliceerd voor de Ad.
Beleidsregel_1_november_2012