Memo eerste thema-bijeenkomst 28 maart

Bij http://www.leidoacademy.nl/sessies/maart-april/ is het eerste memo te vinden over de thema-sessie op 28 maart over dualisering van de Ad met een specifieke aanpak (lengte en bekostiging). In dat memo vindt u ook de informatie over de aanmelding.