Rapportje thema: duale Ad-leidingen gespreid

Bij  www.leidoacademy.nl/sessies/maart-april/  treft u het rapportje aan dat het resultaat is van de behandeling van het thema: duale Ad-opleidingen en verspreid over drie jaren, dus het flexibiliseren van leerwegen. Daarin interessante kanttekeningen, conclusies en aanbevelingen. Laat de discussies beginnen….